O nástroji iGRO

Autorizovaný zástupce

Verze

 

Kontaktní informace

Hlášení nežádoucích příhod

Pacienti by měli vždy požádat o radu svého lékaře v případě výskytu nežádoucích příhod. Nežádoucí příhody je třeba hlásit. Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer spol. s r.o., prosím, pište na emailovou adresu: CZE.AEReporting@pfizer.com, nebo volejte na +420 283 004 111.
 
Další možností pro pacienty i zdravotnické pracovníky je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.